Laat je leiden langs kastelen en abdijen

Landschapspark de Merode was ooit in handen van een prinselijke familie. Vandaag is het een prachtig bos- en natuurgebied waar iedereen zich de koning te rijk kan voelen.

Landschapspark de Merode is een rijk van rust, waar de geschiedenis van kerk en adel samenvloeit tussen Demer en Nete.

Mooie natuur, uitgestrekte bossen, lekkere streekproducten en indrukwekkende kastelen en abdijen. Ontdek het zelf en stap, wandel of fiets in de voetsporen van paters en prinsen.

Archeologiedagen in Tessenderlo (15-16 juni)

Het bodemarchief is een belangrijke aanvulling op het historisch archief, meer nog, waar het papieren archief ophoudt is het bodemarchief bepalend voor de kennis over het leven van onze voorouders. Maar dikwijls vertellen de opgegraven of gevonden voorwerpen een heel ander verhaal dan bekend is van het historisch archief. Ieder voorwerp levert dus een schat aan informatie op over het leven van onze voorouders. En de bodem zit vol met dergelijke archeologische schatten, in de loop der eeuwen achtergelaten door onze voorouders. Met schatten worden alle mogelijke volledige of restanten van gebruiksvoorwerpen bedoeld. Speelgoed zoals knikkers en bikkels kwijtgespeeld in de competitie van het spel, munten mogelijk ontglipt uit een kapotte broekzak, musketkogels die het doel net gemist hebben, stenen pijlpunten verloren geschoten in het struikgewas, metalen jasknopen afgescheurd tijdens een ruzie, een boekbeslag restant van een boekverbranding, potscherven getuigend van de plundering van een hoeve, een kop van een kleipijp gebroken op een stenen vloer, … Andere akkervondsten zijn onder meer fragmenten van glazen bekers en flessen, gespen, gepolijste bijlen, schrabbers, vingerhoeden, muntgewichten, patacons, insignes, zegelloodjes, … die je kan het vinden in de bodem. Iedere vondst heeft een eigen verhaal.

Programma tijdens de twee dagen:
* Uitzonderlijke tentoonstelling van diverse akkervondsten als metalen voorwerpen, aardewerkscherven en steentijdartefacten met toelichting over de aard, het type, de functie, de samenstelling.
*  Determinatie en datering van meegebrachte vondsten.
*  Verkoop van boeken en tijdschriften over archeologie en aanverwante thema’s.
*  Uitleg over het archeologisch onderzoek van het Hof van Goor aan de hand van plannen en vondsten, voornamelijk uit de 16de eeuw.

Wanneer? Op 15 en 16 juni 2019 telkens van 9.00 tot 12.00 uur.
Waar? Archeologisch museum De Kelder, Markt 15a Tessenderlo.

Meer info op www.archeologiedagen.be

Organisatie: TESTA vzw en LAD. Info 013 35 33 31

Design & development by Common Ground