Prinsheerlijk platteland

Waar Demer en Nete elkaar omarmen,
Waar abdijen en kastelen het landschap kleuren

Waar de natuur stilte en rust uitademt,
Waar de Witte en dwaallichten rondzwerven

Waar de Kempen kriebelen aan de Hagelandse heuvels,
Waar prinsen, witheren en boeren schrijvers inspireren.

Subsidie ‘de Merode, prinsheerlijk platteland’ – Oproep 2019

Subsidie ‘de Merode prinsheerlijk platteland’ – Oproep 2019

Waarvoor indienen?

Het gebiedsprogramma de Merode heeft als doel de omgevingskwaliteit in de Merode op een duurzame, gebiedsgerichte en samenhangende manier te ontwikkelen. De leidraad daarvoor is het integraal plan de Merode. De subsidie ‘de Merode prinsheerlijk platteland’ is een impuls voor projecten in het Merodegbebied die via samenwerking tussen verschillende actoren uitvoering geven aan  de pijlers beschreven in het integraal plan de Merode. De algemene en inhoudelijke criteria zijn vastgelegd in het subsidiereglement.

Voor projecten in het Merodegebied die één van de vier pijlers van het integraal plan de Merode ontwikkelen of versterken, bedraagt de toegekende subsidie maximum 10.000 EUR.

Wie kan een aanvraag indienen?

Het project/evenement moet gedragen worden door minstens twee organisaties die lid zijn van de Algemene Vergadering de Merode. Eén van de organisaties treedt op als promotor van de subsidie, de andere(n) als copromotor(s). De promotor is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële opvolging van het volledige ingediende project en is het officiële aanspreekpunt.
Daarnaast kunnen hiermee samen ook andere, externe partners betrokken worden die actief zijn in het Merodegebied, maar geen lid zijn van de Algemene Vergadering de Merode.

Stappenplan van idee tot goedkeuring

  1. Indien gewenst, kan je je projectidee voor indiening aftoetsen bij het Merodeteam. Contacteer daarvoor de algemeen coördinator via laurien.danckaerts@provincieantwerpen.be. Dit is geen verplichte stap.
  2. Vul het aanvraagformulier voor het project in en dien het in via e-mail bij de algemeen coördinator de Merode op info@demerodeonline.be en laurien.danckaerts@provincieantwerpen.be ten laatste op 13 september 2019.
  3. Toekenning en uitvoering
    Een expertenpanel stelt een advies op over de toekenning van de subsidie. De Raad van Bestuur de Merode beslist over de toekenning van de subsidie en bepaalt het bedrag ervan. Uitsluitsel over mogelijke goedkeuring van de subsidie volgt begin december. Het project wordt uitgevoerd binnen een termijn van twee jaar vanaf de toekenning van de subsidie.

Hieronder vind je het reglement en de aanvraagformulieren.

Reglement 2019

Aanvraagformulier project

Meer informatie: zie subsidiereglement
Contact: Laurien Danckaerts – Algemeen coördinator de Merode
laurien.danckaerts@provincieantwerpen.be
0494/17 15 10

Bekijk de locatie op de kaart »

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Design & development by Common Ground