Prinsheerlijk platteland

Waar Demer en Nete elkaar omarmen,
Waar abdijen en kastelen het landschap kleuren

Waar de natuur stilte en rust uitademt,
Waar de Witte en dwaallichten rondzwerven

Waar de Kempen kriebelen aan de Hagelandse heuvels,
Waar prinsen, witheren en boeren schrijvers inspireren.

Vacature Coördinator IGCS de Merode

 

De projectvereniging de Merode – IGCS de Merode is op zoek naar een coördinator voor bovenlokaal cultuurbeleid. We bieden een voltijds contract aan met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

De intergemeentelijke culturele samenwerking (IGCS) de Merode vormt een integraal onderdeel van  de Projectvereniging de Merode, een intergemeentelijk samenwerkingsverband dat instaat voor de bovenlokale werking rond cultuur en onroerend erfgoed in het Merodegebied. De IGCS betreft een samenwerking tussen vijf van de 9 Merodegemeenten  (Hulshout, Tessenderlo, Scherpenheuvel-Zichem, Diest & Westerlo). Ze wordt sinds 1 januari 2020 gesubsidieerd door de Vlaamse overheid binnen het decreet bovenlokaal cultuurbeleid.

De projectvereniging de Merode stelde een ambitieus beleidsplan op voor de regio waarbij ze een regisseursrol opneemt rond het bovenlokale cultuurbeleid. De IGCS de Merode stimuleert samenwerking en netwerk, zet zich klaar om culturele vrijwilligers in de regio te ondersteunen, onderzoekt o.a. de uitrol van de UITpas, en zet innovatieve bovenlokale cultuurprojecten op.

De projectvereniging de Merode is op zoek naar een coördinator IGCS de Merode, die binnen het team van de gebiedswerking de Merode de cultuurkaart trekt.

Belangrijk daarbij is, dat het een regierol is die je opneemt, waarbij jij het luik culturele samenwerking binnen de Merode uitbouwt. Je staat met je 2 voeten in het culturele leven van de regio, en houdt regelmatig overleg met politieke verantwoordelijken en cultuurbeleidscoördinatoren van de gemeenten, de culturele centra, de culturele ondernemers en verenigingen. Je capteert hun noden en behoeften, je stimuleert netwerkvorming en zorgt ervoor dat de IGCS de Merode vanuit haar overkoepelende werking het culturele leven in de regio versterkt.  Je zorgt dat specifieke doelgroepen makkelijker kunnen participeren aan het bestaande aanbod.  Je ondersteunt al wie cultureel actief is in de regio.  Jij neemt de leidende rol om samen met al die stakeholders innovatieve, transversale bovenlokale culturele projecten op te zetten, afgestemd op de identiteit van het Merodegebied.

Je komt terecht in een klein team waar je samen met je collega’s van de IOED de Merode, de algemeen coördinator en projectmedewerker van de VZW de Merode en de (potentiële) medewerkers van de Erfgoedcel de Merode samenwerkt aan de brede lijnen van gebiedswerking de Merode. Je rapporteert aan de raad van bestuur van de projectvereniging de Merode.

De volledige vacature kan je hier terugvinden:

Vacature Coördinator IGCS de Merode

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Design & development by Common Ground