Laat je leiden langs kastelen en abdijen

Landschapspark de Merode was ooit in handen van een prinselijke familie. Vandaag is het een prachtig bos- en natuurgebied waar iedereen zich de koning te rijk kan voelen.

Landschapspark de Merode is een rijk van rust, waar de geschiedenis van kerk en adel samenvloeit tussen Demer en Nete.

Mooie natuur, uitgestrekte bossen, lekkere streekproducten en indrukwekkende kastelen en abdijen. Ontdek het zelf en stap, wandel of fiets in de voetsporen van paters en prinsen.

Abdij van Tongerlo

Met zorg proberen wij ons geestelijk en materieel erfgoed voor velen bereikbaar te maken

Uitgebreide beschrijving

Norbertus van Gennep (°1080/85 – + 6 juni 1134) raakte na zijn bekeringsproces meer en meer geboeid om ‘arm de arme Christus’ van heel nabij te volgen en het Woord van God vrijmoedig te verkondigen. Samen met zijn gezellen legden zij in de kerstnacht van 1121 hun geloften af. Een nieuwe intense beweging van Godgewijd premonstratenzer leven verbreidde zich in snel tempo over heel Europa.

 

De Onze-Lieve-Vrouwabdij van Tongerlo werd gesticht vanuit de Sint-Michielsabdij van Antwerpen in 1130 op het landgoed van Gieselbert van Castelre. Sindsdien zijn er onafgebroken, bijna 9 eeuwen, norbertijnen van Tongerlo.

 

Telkens weer hebben norbertijnen van Tongerlo in de wisselvalligheden van de geschiedenis de passende vormen gevonden in een gedegen continuïteit en in dienstbaarheid aan het Evangelie in de katholieke Kerk.

 

Ons spiritueel en materieel patrimonium delen wij, als een missie, met velen.

 

  • Allereerst willen wij ons leven geheel en al afstemmen op Christus, naar het voorbeeld van onze ordesstichter Norbertus. Christus is onze Leidsman ten leven.

 

  • Als gemeenschap van reguliere kanunniken van Prémontré zijn de viering van de H. Eucharistie en het getijdengebed een dagdagelijkse prioriteit in verbondenheid met het gebed van de Kerk over de gehele wereld. Persoonlijke lezing, overweging en gebed verdiepen de persoonlijke relatie met Christus en met God.

 

  • Het samenleven in een gemeenschap van broeders beleven wij in een duurzame lotsverbondenheid. Wij delen elkanders vreugde en verdriet, zorgen en geluk. In deze veeleisende en veilige levensvorm weten wij ons samen op weg naar God. De H. Augustinus (° 13 nov.354 – +  28 aug. 430 ) schreef ook voor ons zijn steeds actuele kloosterregel. Wij beloven een leven in gemeenschap en blijvende bekering, publiek en plechtig in de Kerk voor God en onze medebroeders bij het uitspreken van de plechtige geloften.

 

  • De abdijgemeenschap leeft in nauwe verbondenheid met de gehele Kerk en met alle mensen. Onze eerste missie is het christelijk getuigenis van ons Godgewijd gemeenschapsleven. Vervolgens vervult de abdijgemeenschap haar zending in de kerk door haar liturgisch gebed, onthaal en gastvrijheid en de pastorale zending die aan medebroeders wordt toevertrouwd.

 

De plaats waar wij wonen in een huis van eeuwen, met zijn schoonheid en zijn collectief geheugen, de heilige grond met alles wat erop is, willen wij in de toekomst met velen blijven delen.

Op de kaart bekijken »

Praktisch

E-mail: abdij@tongerlo.org

Website: tongerlo

Tel: 014 53 99 00

Openingsuren:

Design & development by Common Ground