Prinsheerlijk platteland

Waar Demer en Nete elkaar omarmen,
Waar abdijen en kastelen het landschap kleuren

Waar de natuur stilte en rust uitademt,
Waar de Witte en dwaallichten rondzwerven

Waar de Kempen kriebelen aan de Hagelandse heuvels,
Waar prinsen, witheren en boeren schrijvers inspireren.

De Heimolen

In het open heidelandschap van de Molenheide in Langdorp drijft de wind opnieuw de wieken van de Heimolen aan

Uitgebreide beschrijving

Vroeger lag er een uitgestrekte heide tussen het Hageland en de Zuiderkempen. Boeren gebruikten de toplaag van de heide als strooisel voor hun potstallen. Nadien ontkiemden jonge heideplantjes makkelijker. Nu is dit typische oude gebruik van de heide te “plaggen”, nodig om de heide te verjongen, volledig verdwenen. De stuifduinen en de schrale zandgronden werden beplant met dennen waardoor er van het open heidelandschap nagenoeg niets overbleef. Natuurpunt Aarschot tracht de laatste heideveldjes door aangepast beheer terug uit te breiden. Machines voerden hier opnieuw uit wat de landbouwers vroeger deden. De toplaag werd afgestoken of “geplagd” om heidezaadjes in de oude zaadbank makkelijker te laten kiemen.

Op de kaart bekijken »

Praktisch

E-mail: info@natuurpuntaarschot.be

Website: natuurpunt aarschot

Tel: 0496 02 21 75

Openingsuren:
elke zondag van 10u tot 13u.
Tijdens de zomermaanden van mei tot oktober is de molen ook op zondagnamiddag van 13u tot 17u geopend.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Design & development by Common Ground