Prinsheerlijk platteland

Waar Demer en Nete elkaar omarmen,
Waar abdijen en kastelen het landschap kleuren

Waar de natuur stilte en rust uitademt,
Waar de Witte en dwaallichten rondzwerven

Waar de Kempen kriebelen aan de Hagelandse heuvels,
Waar prinsen, witheren en boeren schrijvers inspireren.

Netevallei – Schaapwees

Een natuurgebied in de vallei van de Grote Nete, dichtbij het centrum van Zoerle-Parwijs.

Uitgebreide beschrijving

Het natuurgebied “Netevallei – Schaapwees” is gelegen in de vallei van de Grote Nete in de gemeenten Westerlo, Herselt en Hulshout. Het bestaat uit de gebieden Schaapwees en Heyland. Het Schaapwees is gelegen ten westen van de baan Zoerle-Parwijs – Herselt op het grondgebied van de gemeente Westerlo en is ongeveer 250 ha groot. Het Heyland is gelegen ten westen van de baan Westerlo – Bergom op het grondgebied van de gemeente Herselt en is ongeveer 150 ha groot.

Reeds in de 17de eeuw behoorden de beemden van het Schaapwees tot de kapel van Zoerle-Parwijs. Jaarlijks werden er lammeren of wol verkocht ten voordele van de kapel. Mensen die in de beemden kwamen hooien, kregen wijn en peperkoek van de kapelmeester.
Tot 1950 was het natuurgebied één groot graslandcomplex waar de omwonenden, nadat het water van de Grote Nete zich had teruggetrokken in de zomerbedding, hun koeien en schapen lieten grazen. Tussen 1950 en 1970 is deze vorm van beheer weggevallen en zijn grote delen van het terrein spontaan beginnen verbossen met voornamelijk wilg, zomereik en els. Ook werden er verschillende percelen aangeplant met canadapopulieren. Momenteel is ongeveer 90 % van het natuurgebied bebost.
De vele ondoordringbare wilgenstruwelen herbergen tal van zoogdieren en vogels. Vooral nachtegaal, bosrietzanger en houtsnip zijn steeds weerkerende broedvogels.

In 1992 werden de eerste percelen in het “Schaapwees” aangekocht door onze natuurvereniging en in 1999 werd het gebied erkend als Natuurreservaat. Het beheer van het gebied richt zich vooral naar het openhouden van de nog aanwezige open en half-open ruimten. Jaarlijks worden enkele schraalgraslanden gemaaid en gehooid. Ook zijn er enkele begrazingsblokken van ongeveer 5 ha groot, waar tijdens de zomermaanden een vijftal galloway’s het beheer uitvoeren.

Op de kaart bekijken »

Praktisch

E-mail:

Website:

Tel:

Openingsuren:

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Design & development by Common Ground