Prinsheerlijk platteland

Waar Demer en Nete elkaar omarmen,
Waar abdijen en kastelen het landschap kleuren

Waar de natuur stilte en rust uitademt,
Waar de Witte en dwaallichten rondzwerven

Waar de Kempen kriebelen aan de Hagelandse heuvels,
Waar prinsen, witheren en boeren schrijvers inspireren.

Goor – Asbroek

In de driehoek Westmeerbeek-kerk, Herselt-kerk en Snepkens. In de vallei van Asbroekloop

Uitgebreide beschrijving

Het natuurgebied Het Goor – Asbroek is gesitueerd in de driehoek Westmeerbeek-kerk, Herselt-kerk, Snepkens (kruispunt baan Mechelen Heist od Berg met Herentals Herselt), in de vallei van Asbroekloop. Deze beek geeft de grens aan tussen de gemeenten Herselt en Hulshout.
Langs de beek vinden we voedselarme struwelen en broekbossen. Naar het Oosten toe is de bodem meer voedselrijk en treft men in de onderbegroeiing voorjaarsbloeiers aan, zoals Bosanemoon en Meiklokje. Nabij de bron van de Asbroekloop zien we oude en goed ontwikkelde eiken bossen, berken en elzenbos complexen. Verder vindt men hier: Hengel, Dalkruid, Dubbelloof, Muskuskruid en Stippelvaren.Op grondgebied Westmeerbeek, waar de Asbroekloop van naam veranderd in Steenkesbeek, ligt een moerasgebied met een uitzonderlijk rijke en gevarieerde vegetatie, Het Goor.
De rijkdom aan planten en dieren in Het Goor is uniek.Dit komt onder meer doordat in dit reservaat het opborrelende water kalkrijk is.  Kalk, in combinatie met eerder zure zandgrond, geeft bijzonder leefomstandigheden, waar enkel aangepaste, vaak zeldzame planten en dieren kunnen overleven zoals: Klokjesgentiaan, Galigaan, Klein glidkruid en Zonnedauw.

Op de kaart bekijken »

Praktisch

E-mail: staf.aerts@pandora.be

Website:

Tel: 013 77.22.78

Openingsuren:

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Design & development by Common Ground