Prinsheerlijk platteland

Waar Demer en Nete elkaar omarmen,
Waar abdijen en kastelen het landschap kleuren

Waar de natuur stilte en rust uitademt,
Waar de Witte en dwaallichten rondzwerven

Waar de Kempen kriebelen aan de Hagelandse heuvels,
Waar prinsen, witheren en boeren schrijvers inspireren.

Landschapspark de Merode

De Merode nestelt zich als een samenhangend landschap in het collectief geheugen

Landschapspark de Merode ligt op de overgang tussen Kempen en Hageland, tussen de Grote Nete en de Demer. We zouden hier kunnen spreken over vijf landschapstypes: de Kempense zandgronden, de Netevallei, de bosrijke gebieden rond Averbode, de Demervallei en de Hagelandse Diestiaanheuvels. De verscheidenheid aan en overgang tussen die landschapstypes zorgt ervoor dat de Merode een groot natuurlijk kapitaal heeft.

In totaal werden 5 ambities uitgewerkt die de leidraad zullen vormen voor de verdere ontwikkeling en uitbouw van landschapspark de Merode. Lees alles hierover in het ambitiebeeld voor lanschapspark de Merode.

Schrijf je in op de nieuwsbrief

Design & development by Common Ground